NADÁCIA JOZEFA BEDNÁRIKA
 
Nadácia Jozefa Bednárika
2% z Vašich daní
Nadačná listina
Kniha o Jozefovi Bednárikovi
Kontakt
 
 

Obálka knihy JOZEF BEDNARIK

kniha:
Jozef Bednárik
Andrea Coddington

 

Kontakt

Nadácia Jozefa Bednárika,
so sídlom Moravská 7, 831 03 Bratislava,
IČO: 42 363 691

2940457122/1100, Tatra banka, a.s., Bratislava,
IBAN – SK66 1100 0000 0029 4045 7122, SWIFT:
TATRSKBX.

 

Písať môžete na adresu:

     info @ nadaciajozefabednarika.sk
(bez medzier)

 

                                                                           Nadácia Jozefa Bednárika

 

  Nadácia Jozefa Bednárika,
so sídlom Moravská 7, 831 03 Bratislava,
IČO: 42 363 691

nadácia  |  2% z daní  |  nadačná listina  |  kniha  |  kontakt

2017 © všetky práva vyhradené, tuki