NADÁCIA JOZEFA BEDNÁRIKA
 
Nadácia Jozefa Bednárika
2% z Vašich daní
Nadačná listina
Kniha o Jozefovi Bednárikovi
Kontakt
 
 

Obálka knihy JOZEF BEDNARIK

kniha:
Jozef Bednárik
Andrea Coddington

 

Vážení priatelia!

            Sme nadácia, ktorá si za svoj cieľ vybrala zachovať umelecký odkaz nášho svetoznámeho režiséra pána Jozefa Bednárika prostredníctvom podpory tých, ktorým najviac fandil -  prostredníctvom podpory mladých umelcov, študentov a poslucháčov umeleckých smerov, divadelnej, filmovej a televíznej tvorby, podpory ochotníckych divadiel, knižníc a pod. Pomôžte nám zachovať pamiatku tohto výnimočného umelca, uchovať jeho dielo, a tým podporovať rozvoj kultúry a všeľudských hodnôt v našej spoločnosti.

Darujte Nadácii Jozefa Bednárika  2% z Vašich daní.

Prosíme, poukážte Váš príspevok na náš účet vedený v Tatra banka, a.s., Bratislava,  č. ú.: 2940457122/1100,
IBAN – SK66 1100 0000 0029 4045 7122, SWIFT:
TATRSKBX.

Ďakujeme každému, kto spomína na túto významnú osobnosť našej kultúry – nášho jedinečného Jozefa Bednárika aj tým, že finančnou sumou podporí spoločenské aktivity realizované v duchu jeho života a tvorby.

Stiahnite si formulár a vypíšte: STIAHNUŤ FORMULÁR

                                                                           Nadácia Jozefa Bednárika

 

  Nadácia Jozefa Bednárika,
so sídlom Moravská 7, 831 03 Bratislava,
IČO: 42 363 691

nadácia  |  2% z daní  |  nadačná listina  |  kniha  |  kontakt

2017 © všetky práva vyhradené, tuki